JET BIK is nu onderdeel van VELUX Commercial en we zijn verheugd u te verwelkomen op onze nieuwe website. Hier vindt u ons complete portfolio met daglichtoplossingen en diensten.

VELUX Daylight Visualizer

Een gratis simulatietool voor het analyseren van daglichtcondities in gebouwen

De VELUX Daylight Visualizer helpt professionals bij het inzichtelijk maken van de hoeveelheid, spreiding en contrasten van daglicht in een ruimte, nog voor de realisatie van een ontwerp. De tool gaat veel verder dan veelgebruikte 3D-visualisatieprogramma's doordat het je in staat stelt daglichtniveaus nauwkeurig te simuleren en te kwantificeren, waar vele andere programma's alleen afbeeldingen genereren, zonder informatie over de kwantiteit en kwaliteit van licht in verschillende ruimtes. Je kunt Daylight Visualizer gebruiken om:

  • de daglichtfactorniveaus te berekenen
  • de vereiste daglichtvoorzieningen volgens de nieuwe Europese norm (EN 17037) voor daglicht in gebouwen te evalueren
  • 3D-modellen te maken of te importeren
  • luminantie- en verlichtingssimulaties onder verschillende weersomstandigheden uit te voeren op basis van CIE-normen (Commission Internationale de l'´Eclairage/Internationale Commissie voor Verlichtingskunde). 

Nicolas Roy - Architect, VELUX. Hoe ondersteunt VELUX Daylight Visualizer EN 17037?

Logo VELUX Daylight Visualizer

Simulatie van daglichtfactoren

De Daylight Visualizer kan worden gebruikt om de daglichtfactor (DF) te simuleren - een veelgebruikte prestatie-indicator voor de evaluatie van daglichtvoorzieningen in gebouwen. De daglichtfactor is een meetwaarde voor de hoeveelheid diffuus licht die op verschillende plaatsen in het gebouw beschikbaar is - in verhouding tot de hoeveelheid diffuus licht die buiten het gebouw beschikbaar is bij onbelemmerd, bewolkt weer. Daglichtfactorniveaus worden uitgedrukt in percentages en gemeten vanuit bovenaanzicht op werkvlakhoogte.
Lees meer over de daglichtfactor op velux.com 

Daglichtfactorsimulaties die de impact laten zien van 3 verschillende productoplossingen op de daglichtprestaties in een school

De daglichtnorm (EN 17037)

Daglichtfactorsimulaties kunnen worden gebruikt om de vereisten voor daglichtvoorzieningen in EN 17037 te evalueren. Hierbij moeten twee specifieke doelen voor daglichtfactoren worden behaald op 50% en 95% van het werkvlak. De doelen voor de daglichtfactor werden bepaald op basis van geregistreerde klimatologische gegevens in elk land en hebben betrekking op een gewenst verlichtingsniveau voor de ruimte. 

Hoe evalueren we EN 17037 met Daylight Visualizer aan de hand van geïmporteerde modellen?

3D-modellen importeren 

Daylight Visualizer kan met een van de ondersteunde bestandsformaten DWG, DXF, SKP of OBJ gedetailleerde 3D-modellen van gebouwen importeren uit een breed scala aan CAD/BIM-software, zoals Revit, AutoCAD, ArchiCAD en SketchUp.

Download onze CAD/BIM-objecten voor modulaire lichtstraten.

Hoe importeren we modellen uit AutoCAD?

Luminantie- en verlichtingssimulaties

Met de Daylight Visualizer kun je luminantie- en verlichtingssimulaties uitvoeren onder verschillende weersomstandigheden (op basis van CIE-normen), en kun je valse kleurenbeelden toepassen om de hoeveelheid en de verdeling van het daglicht in de ruimte te visualiseren.

Luminantieweergave bij zonnig weer met valse kleurenbeelden, schoolproject Hessenwaldschule
Luminantieweergave bij zonnig weer met fotorealistisch beeld, schoolproject Hessenwaldschule
Luminantieweergave bij bewolkte lucht met valse kleurenbeelden, schoolproject Hessenwaldschule
Luminantieweergave bij bewolkte lucht met fotorealistisch beeld, schoolproject Hessenwaldschule

Gevalideerde simulatieresultaten

De Daylight Visualizer kan, voordat het ontwerp van het gebouw wordt gerealiseerd, het daglichtniveau en het uiterlijk van een met natuurlijk licht verlichte ruimte nauwkeurig voorspellen. De tool voldoet aan de testcases CIE 171:2006 en SBI 2013:26 met betrekking tot natuurlijk licht.

CIE 171:2006

De simulatieresultaten zijn door de Ecole Nationale Des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE) gevalideerd tegen testcases over natuurlijk licht, in CIE 171:2006 Test Cases to Assess the Accuracy of Lighting Computer Programs.

SBI 2013:26

De simulatieresultaten zijn gevalideerd in het onderzoek – Daylight Calculations in Practice SBI 2013:26. Hierin werd de capaciteit onderzocht van negen daglichtsimulatieprogramma's om de daglichtfactorniveaus te berekenen in vijf ruimtes.