VELUX Daylight Visualizer

Ontwerp een lichtere wereld

Man using Daylight Visualizer

Daglicht ontwerpen met de Daylight Visualizer. CreĆ«er lichtere, gezondere gebouwen voor iedereen. 

Download de Daylight Visualizer

Een helder gebouwontwerp met zorgvuldig berekende daglichtniveaus

De Daylight Visualizer kan worden gebruikt om daglichtniveaus nauwkeurig te berekenen en complexe analyses te vereenvoudigen bij aanvang van het project. Onze digitale 3D-simulatietool brengt ontwerpen van elk soort commercieel gebouw virtueel tot leven. De tool werkt conform de daglichtnorm NEN EN 17037 en geeft u de kans om weloverwogen keuzes te maken bij het transformeren van ruimtes.
Deze digitale tool kunt u downloaden en biedt een innovatieve manier om daglichtniveaus te meten. U krijgt realistische virtuele voorbeelden die compatibel zijn met CAD/BIM-software. De Daylight Visualizer verbetert de commerciële haalbaarheid van een bouwproject omdat de planning minder foutgevoelig is. Uw ontwerp wordt een stuk helderder als u de daglichtniveaus beter kunt inschatten.

Daglichtsimulatietool voor architecten en bouwprofessionals

Ontwerp gebouwen met meer daglicht

Bekijk en valideer daglichtstrategieën in elke ruimte met fotorealistische visualisaties en valse kleurenbeelden met standaard en complexe raam- en deurindelingen.

 • Visualiseer de luminantie, verlichtingssterkte en daglichtfactor  
 • Bekijk de daglichtfactor met en zonder lichtstraten 
 • Simuleer complexe raam- en deurindelingen en zonweringsproducten met BSDF-materialen 

Processen stroomlijnen en intuïtief maken

Stroomlijn werkprocessen met een intuïtieve interface waarmee u 3D-modellen kunt maken om daglichtniveaus te visualiseren. Deze kunnen worden geïmporteerd uit CAD/BIM-software en helpen bij het maken van weloverwogen keuzes.

 • Genereer 3D-modellen met dak- en gevelramen 
 • Importeer 3D-modellen uit Revit, Archicad, AutoCAD, SketchUp, enz. 
 • Update importmodellen en test ontwerpopties 
 • Werk met gebruiksvriendelijke instellingen  
 • Creëer parameters voor daglichtsimulaties

Efficiëntie met geautomatiseerde rapporten

Genereer geautomatiseerde rapporten om compliance met NEN EN 17037, de Europese Norm voor daglicht in gebouwen, te evalueren en documenteren.

 • Genereer geautomatiseerde rapporten met daglichtmetingen per gebruiker (werkoppervlak). 
 • Evalueer en documenteer compliance met NEN EN 17037, de Europese Norm voor daglicht in gebouwen. 
 • Gevalideerd tegen testcases over natuurlijk licht in CIE 171:2006 Test Cases to Assess the Accuracy of Lighting Computer Programs.

Example 1: Hessenwaldschule school project

Luminantie en verlichtingssterkte analyseren

Met de Daylight Visualizer kan je Luminantie en verlichtingssterkte analyses onder verschilende CIE condities en pas kleurentoewijzingen toe om de hoeveelheid en verdeling van daglicht in de ruimte te visualiseren.

Luminance rendering under sunny sky with false color mapping, Hessenwaldschule school project
Luminance rendering under sunny sky with photo realistic image, Hessenwaldschule school project

Verlichtingssterkte analyseren onder zonnige lucht met valse kleur toewijzingen, Hessenwaldschule school project - zie het referentieproject

Luminance rendering under overcast sky with false color mapping, Hessenwaldschule school project
Luminance rendering under overcast sky with photo realistic image, Hessenwaldschule school project

Verlichtingssterkte analyseren met bewolkte condities met valse kleur toewijzing, Hessen Waldschule school project - zie het referentieproject

Example 2: Ankenhalle

Het Daglichtcentrum heeft een daglichtanalyse voorbereid voor sporthal Ankenhalle in Kuchen, Zuid-Duitsland. De gegevens werden geïnterpreteerd en gepresenteerd in een daglichtrapport van VELUX Commercial. Vervolgens werden er 418 modulaire lichtstraten gemonteerd.
Binnenaanzicht
Binnenaanzicht met modulaire lichtstraten
Buitenaanzicht
Buitenaanzicht met modulaire lichtstraten
Daglicht analyses - zonder modulaire daklichten
Daglicht analyses - met modulaire daklichten
Verlichtingssterkte analyse Maart zonder modulaire daklichten
Verlichtingssterkte analyse Maart met modulaire daklichten

Tutorials

Voor verdere instructive video’s bekijk ons youtube account. 
Tutorials bekijken