Juridische kennisgeving

De VELUX beeld- en woordmerken zijn geregistreerde handelsmerken

Deze site werd samengesteld door, is eigendom van en wordt onderhouden door VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm (hierna de VELUX Group), een bedrijf dat is opgericht naar Deens recht, zijn statutaire zetel in Denemarken heeft en ten doel heeft informatie te verstrekken over VELUX en zijn producten en diensten. 

Materiaal op deze site 

Door ervoor te kiezen deze website te gebruiken, heeft u de VELUX Groep gevraagd om informatie naar uw computer of mobiele apparaat te verzenden. U geeft de VELUX Groep toestemming om dergelijke informatie te verzenden in de vorm en met de kenmerken die door de VELUX Groep geschikt geacht worden. Informatie die door de VELUX Groep wordt verzonden, kan bestanden bevatten die worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat, inclusief tekstbestanden zoals cookies

Wanneer u deze site bezoekt of doorbladert of anderszins het hierin opgenomen materiaal gebruikt, inclusief het downloaden van software, dient u de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat al wat u gebruikt, vrij is van virussen. U mag ook anderszins niet de activiteiten van uw computersystemen niet storen of schaden. Alle gedownloade software moet compatibel zijn met uw software. 

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat het materiaal op deze site volledig, nauwkeurig en bijgewerkt is, worden er geen garanties of verklaringen gegeven met betrekking tot het materiaal. U dient dan ook nooit te handelen of nalaten om te handelen op grond van het materiaal. Neem in plaats daarvan contact op met uw lokale VELUX bedrijf, dat u alle vereiste materiaal en ondersteuning kan bezorgen.

Het materiaal is eigendom van VELUX of anderen. Reproductie of gebruik van alle of een deel van het materiaal, in welke vorm dan ook, is verboden, behalve voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Er wordt geen licentie verleend om het materiaal te reproduceren of te gebruiken voor andere doeleinden dan normaal websitebezoek.  Als delen van het materiaal worden gereproduceerd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, moet u de VELUX Groep als de bron ervan erkennen door een verwijzing naar deze site (http://www.commercial. VELUX.com) en de auteursrechtvermelding “© 2018 De VELUX Groep” in de reproductie op te nemen.  Op tekst, foto's, films, tekeningen, grafische afbeeldingen, geluiden, gegevens, enz. kan auteursrecht van toepassing zijn. Zij zijn hetzij eigendom van of worden onder licentie gebruikt door de VELUX Groep.  Handelsmerken en dienstmerken, inclusief logo's, slogans, enz. zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken die onder licentie worden gebruikt door de VELUX Groep. 

Op getoonde producten en beschreven productiemethoden kunnen ook andere intellectuele eigendomsrechten gelden, inclusief octrooien en octrooiaanvragen, die onder licentie worden gebruikt door de VELUX Groep. Er wordt geen licentie voor een van deze intellectuele eigendomsrechten verleend en wij wijzen u erop dat de VELUX Groep zorgvuldig elke onrechtmatige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging, nauwlettend in het oog houdt en vervolgt. 

Materiaal dat via deze site wordt verstrekt 

Alle materiaal dat VELUX via deze site ontvangt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. VELUX zal dergelijk materiaal zonder beperkingen reproduceren, gebruiken, wijzigen en toewijzen, inclusief de idee├źn voor producten of productiemethoden en knowhow die in dergelijk materiaal zijn vervat. 

VELUX gebruikt de door u verstrekte informatie om uw verzoeken aan ons te beantwoorden. We kunnen de informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen en informatie, updates of aanbiedingen van de VELUX Groep te verstrekken. De VELUX Groep kan persoonsgegevens met derden delen om deze site te runnen, om juridisch advies te verkrijgen en zoals vereist door de wet. 

Links naar andere sites

Wanneer u een link op deze site gebruikt om een andere site te bezoeken, verlaat u deze site. De site die u vervolgens bezoekt, is geheel onafhankelijk van deze site en de inhoud ervan valt buiten de controle van de VELUX Groep. 

Het aanbieden van de link op deze site betekent niet dat wij een garantie of verklaring afgeven met betrekking tot het materiaal op de door u bezochte site. De VELUX Groep wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte verliezen die voortvloeien uit het bezoeken of doorbladeren van een dergelijke site of het gebruiken van het materiaal daarop, ongeacht de reden voor dergelijk verlies en ongeacht de vraag of de VELUX Groep een dergelijk verlies heeft of had moeten voorzien, inclusief het risico op dergelijk verlies doordat men heeft verzuimd de link van deze site of anderszins te verwijderen. 

Links naar deze site

Wanneer op een andere site een link naar deze site wordt aangeboden, heeft de VELUX Groep, tenzij uitdrukkelijk vermeld, noch deze link noch het materiaal op de andere site geautoriseerd of onderschreven, en is de VELUX Groep niet gekoppeld aan of verbonden met de eigenaar van de andere site. 

Geschillenbeslechting – locatie 

U stemt ermee in onderworpen te zijn aan de jurisdictie van Denemarken en u gaat ermee akkoord dat elk geschil tussen u en VELUX zal worden geslecht door de gewone Deense rechtbanken, met uitsluiting van alle andere jurisdicties en rechtbanken. 

Andere juridische kennisgevingen op deze site 

Op het bezoek aan bepaalde delen van deze site kunnen specifieke juridische kennisgevingen van toepassing zijn, in aanvulling op deze algemene juridische kennisgeving. Deze algemene juridische kennisgeving wordt niet beperkt of gewijzigd door een specifieke juridische kennisgeving.  


© 2018 De VELUX Groep