Service en onderhoud daglichtsystemen

Service en onderhoud glasdakconstucties

Regelmatig onderhoud en professionele verzorging zijn essentieel om uw glasdakconstructie optimaal te beschermen en levensduur te verlengen. Er is steeds vaker sprake van extreme weersomstandigheden zoals storm, zware regen, hagel, sneeuw en ijs en dat kan op lange termijn een reëel gevaar vormen voor complexe glasstructuren.

Waarom regelmatig onderhoud zo belangrijk is:

  • Regelmatig onderhoud kan voorkomen dat water het gebouwmateriaal binnendringt
  • Regelmatig onderhoud zorgt voor een optimale werking van de ventilernede delen
  • Onvolkomenheden aan de glasconstructies worden tijdig gesignaleerd en gerapporteerd
  • Het risico dat reparaties aan het gebouw niet tijdig worden uitgevoerd wordt voorkomen
  • De hoge kapitaal- en personeelskosten als gevolg van renovaties worden voorkomen
  • Onderhoud en verzorging garanderen dat de constructie en dus het gehele pand gedurende lange tijd zijn waarde behoudt
  • Een vast servicetarief dat u kunt opnemen in uw vast lasten
  • Meerjaren onderhoudsplanning
Service en onderhoud glasdakconstructies

Service en onderhoud polycarbonaat lichtstraten

Regelmatig onderhoud en professionele verzorging zijn essentieel om uw kunststof lichtstraten optimaal te beschermen en levensduur te verlengen.

Continue invloeden van het weer kunnen leiden tot vervormingen, materiaalmoeheid en slijtage van bepaalde onderdelen van de lichtstraten. Waardoor risico op waterindringing met kostbare schade als gevolg van scheuren, losse onderdelen en lekkage. Om dit te voorkomen kunnen we regelmatig professioneel onderhoud voor u verzorgen.

Service en onderhoud daglichtsystemen

70% Minder energieverlies

Uw jaarlijkse energieverbruik kan eenvoudig verlaagd worden, veel bedrijfsgebouwen verliezen onnodig energie door verouderde en/of slecht isolerende lichtstraten. Dit gaat om grote hoeveelheden. Door te kiezen voor een renovatie met de duurzame VarioTherm lichtstraat, wordt dit verlies omgezet in besparingen.

Verduurzaam je kunststof lichtstraat

Door te kiezen voor VELUX Commercial is de montagetijd kort, hierdoor wordt de overlast van de renovatiewerkzaamheden aanzienlijk beperkt. Met de VarioTherm lichtstraat weet je zeker dat jij renoveert volgens de huidige isolatie-eisen en bouwnormen. Met de optie van gegarandeerde doorvalveiligheid en de mogelijkheden in beplating, zoals extra zonwerende eigenschappen, hagel- of vliegvuurbestendigheid, vindt je altijd de perfecte VarioTherm lichtstraat. Bovendien kunnen wij op verzoek de oude lichtstraten meenemen en recyclen.