JET BIK is nu onderdeel van VELUX Commercial en we zijn verheugd u te verwelkomen op onze nieuwe website. Hier vindt u ons complete portfolio met daglichtoplossingen en diensten.

Duurzaamheidsstrategie 2030

Een plan voor de toekomst begint in ons verleden

Met onze duurzaamheidsstrategie 2030 verbinden we ons ertoe onze historische CO2-uitstoot recht te zetten en op ons 100-jarig jubileum in 2041 koolstofneutraal te zijn.


Met onze duurzaamheidsstrategie 2030 verbinden we ons ertoe onze historische CO2-uitstoot recht te zetten en op ons 100-jarig jubileum in 2041 koolstofneutraal te zijn.

VELUX Duurzaamheidsstrategie om onze historische CO2-uitstoot recht te zetten

Samen met WWF (World Wide Fund for Nature) zetten wij de historische CO2-uitstoot van de VELUX Groep recht door bossen te herstellen en te beschermen. Voor de toekomst zullen we bovendien de koolstofemissies van onze hele waardeketen terugdringen, in overeenstemming met de reductiedoelstelling van 1,5 °C uit het klimaatakkoord van Parijs.

Dat noemen we 'Levenslang CO2-Neutraal'.

Video

Nu is het tijd om uit onze co2 comfortzone te stappen.

David Briggs

CEO van de VELUX Groep

We streven ernaar om in 2041 levenslang CO2 neutraal te zijn, door 100 jaar aan CO2-uitstoot recht te zetten en onze toekomstige CO2-voetafdruk te verminderen.

Hoe doen we dat?

Door van 2020 tot 2041 te investeren in projecten voor bosbehoud, zetten we het equivalent recht van de totale CO2-voetafdruk van de VELUX Groep’ in het 100-jarig bestaan van onze organisatie.

Hoe doen we dat? Door te investeren in bosherstel- en biodiversiteitsprojecten.

Hoe doen we dat?

Door van 2020 tot 2041 te investeren in projecten voor bosbehoud, zetten we het equivalent recht van de totale CO2-voetafdruk van de VELUX Groep’ in het 100-jarig bestaan van onze organisatie.

Bosprojecten in samenwerking met WWF voor het herstel en het behoud van bossen, om CO2 op te vangen

Waarom bosprojecten in samenwerking met WWF?

Herstel en behoud van bossen is een efficiënte manier om CO2 uit de lucht te halen en de biodiversiteit wereldwijd in stand te houden. WWF weet waar nieuwe bomen nodig zijn en waar de oude beschermd moeten worden.

 We verbinden ons ertoe om onze toekomstige emissies te verminderen, in overeenstemming met het streefpad van 1,5 °C uit het Akkoord van Parijs

Waarom reductiedoelstelling van 1,5 °C?

De klimaatwetenschap heeft aangetoond dat we de opwarming van de aarde zullen moeten beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. Daarom verbinden wij ons ertoe onze toekomstige emissies te verminderen, om deze doelstelling te halen en het voortouw te nemen in de hervormingen van het klimaatbeleid door het internationale bedrijfsleven. Het Science Based Target Initiative (SBTi) heeft onze doelstellingen goedgekeurd en verklaard dat deze voldoen aan het streefpad van 1,5 °C uit het Akkoord van Parijs.

Waarom reductiedoelstelling van 1,5 °C? Onze doelstellingen zijn  goedgekeurd en deze voldoen aan het streefpad van de reductie van 1,5 °C uit het Akkoord van Parijs.

Waarom Levenslang CO2-Neutraal?

Dit is de eerste stap om de doelstellingen voor onze duurzaamheidsstrategie 2030 te bereiken. Hiermee bepalen we hoe we ons bedrijf (onze organisatie, onze producten en onze toekomstige waardeketen) duurzamer kunnen maken om een betere toekomst te creëren voor volgende generaties. It's our nature.

Waarom Levenslang CO2-Neutraal?

Dit is de eerste stap om de doelstellingen voor onze duurzaamheidsstrategie 2030 te bereiken. Hiermee bepalen we hoe we ons bedrijf (onze organisatie, onze producten en onze toekomstige waardeketen) duurzamer kunnen maken om een betere toekomst te creëren voor volgende generaties. It's our nature.

 
 

VELUX Commercial en duurzame gebouwen

In de huidige tijd, aangemerkt als die van de 'indoor-generatie', is het creëren van gebouwen die het welzijn van de bewoners verbeteren en het bereiken van ecologische duurzaamheid een belangrijke vereiste voor alle utiliteits- en industriële gebouwen. In de onderstaande e-books staat duurzaamheid bij het bouwen voorop. Daarom bespreken ze een aantal factoren die u vooral in het oog moet houden bij het ontwerpen van duurzame gebouwen.