Duurzaamheid

Met onze duurzaamheidsstrategie 2030 zullen we onze toekomstige koolstofemissies van onze hele waardeketen verminderen in overeenstemming met de 1,5˚C-reductiedoelstelling van de Overeenkomst van Parijs, en ons ertoe verbinden onze historische CO2-emissies vast te leggen.
Duurzaamheid

Met onze duurzaamheidsstrategie 2030 verbinden we ons ertoe onze historische CO2-uitstoot recht te zetten en op ons 100-jarig jubileum in 2041 koolstofneutraal te zijn.

VELUX Duurzaamheidsstrategie om onze historische CO2-uitstoot recht te zetten

Een plan voor de toekomst begint in ons verleden

Samen met WWF (World Wide Fund for Nature) zetten wij de historische CO2-uitstoot van de VELUX Groep recht door bossen te herstellen en te beschermen.

Bosprojecten in samenwerking met WWF voor het herstel en het behoud van bossen, om CO2 op te vangen

Waarom bosprojecten in samenwerking met WWF?

Herstel en behoud van bossen is een efficiënte manier om CO2 uit de lucht te halen en de biodiversiteit wereldwijd in stand te houden. WWF weet waar nieuwe bomen nodig zijn en waar de oude beschermd moeten worden.

 We verbinden ons ertoe om onze toekomstige emissies te verminderen, in overeenstemming met het streefpad van 1,5 °C uit het Akkoord van Parijs

Waarom reductiedoelstelling van 1,5 °C?

De klimaatwetenschap heeft aangetoond dat we de opwarming van de aarde zullen moeten beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. Daarom verbinden wij ons ertoe onze toekomstige emissies te verminderen, om deze doelstelling te halen en het voortouw te nemen in de hervormingen van het klimaatbeleid door het internationale bedrijfsleven. Het Science Based Target Initiative (SBTi) heeft onze doelstellingen goedgekeurd en verklaard dat deze voldoen aan het streefpad van 1,5 °C uit het Akkoord van Parijs.

Waarom reductiedoelstelling van 1,5 °C? Onze doelstellingen zijn  goedgekeurd en deze voldoen aan het streefpad van de reductie van 1,5 °C uit het Akkoord van Parijs.

Hoe doen we dat?

Door de samenwerking met WWF financiert VELUX bosbeschermings- en herstelprojecten die het equivalent van onze historische emissies van activiteiten sinds 1941 en tot 2041 opvangen.

Hoe doen we dat?

Door de samenwerking met WWF financiert VELUX bosbeschermings- en herstelprojecten die het equivalent van onze historische emissies van activiteiten sinds 1941 en tot 2041 opvangen.

 
 

VELUX Commercial en duurzame gebouwen

In de huidige tijd, aangemerkt als die van de 'indoor-generatie', is het creëren van gebouwen die het welzijn van de bewoners verbeteren en het bereiken van ecologische duurzaamheid een belangrijke vereiste voor alle utiliteits- en industriële gebouwen. In de onderstaande e-books staat duurzaamheid bij het bouwen voorop. Daarom bespreken ze een aantal factoren die u vooral in het oog moet houden bij het ontwerpen van duurzame gebouwen.