Comfort- en rookventilatie voor lichtkoepels

Combineer lichtkoepels met verschillende soorten ventilatiesystemen

Natuurlijke ventilatie draagt bij aan een gezond binnenklimaat; het zorgt voor voldoende zuurstof, wat het concentratievermogen en de productiviteit stimuleert. Er zijn verschillende aandrijvingen om een lichtkoepel te openen, die rekening houden met verschillende vereisten zoals hefhoogte, formaat, gewicht en belasting.

Comfortventilatie

Comfortventilatie voor lichtkoepels kan worden bediend met 24V of 230V, afhankelijk van de projectvereisten.

Een 230V-systeem wordt alleen gebruikt voor comfortventilatie; een 24V-systeem kan ook worden gebruikt voor geautomatiseerde rookafvoer.

Voor beide systemen zijn er verschillende aandrijvingen met verschillende openingsslagen.

De lichte lichtkoepels kunnen ook handmatig worden bediend met een spindelaandrijving en een eenvoudig openingsmechanisme.

  • Spindel handmatig
  • Electrospindel
  • Kettingmotor

Voor de ventilatieaandrijvingen zijn diverse bedieningen beschikbaar.

Comfort venting Dome Rooflight installed in a zinc roof

Opstand met ventilatieraam en spindel

Ventilatieopstand met kettingmotor

Opstandl met ventilatieraam en kettingmotor

Ronde opstand met ventilatieraam en spindel

Ronde opstand met ventilatieraam en spindel

Rookafvoer

De belangrijkste taak van rook- en warmteafvoersystemen (RWA) is om rook, warmte en giftige gassen zo snel mogelijk uit een gebouw te verwijderen in geval van brand en te zorgen dat er zo weinig mogelijk rook achterblijft in de onderliggende ruimte. Onze rookafvoersystemen worden bediend door pneumatische of elektrische apparatuur. Al onze rookafvoersystemen voldoen aan de vereisten voor natuurlijke rook- en warmteafvoer conform EN 12101-2.

Pneumatische apparaten garanderen dat daglichtelementen veilig geopend kunnen worden in geval van brand. Ze bieden een hoge mate van functionele veiligheid aangezien ze niet afhankelijk zijn van stroomtoevoer.  

Hierdoor is het systeem zeer betrouwbaar indien de stroom volledig uitvalt. Er zijn twee soorten pneumatische apparaten:
  • OPENT alleen voor rookafvoer
  • OPENT-SLUIT voor zowel comfortventilatie als rookafvoer
Elektrische apparaten garanderen dat daglichtelementen veilig kunnen worden geopend in geval van brand, aangezien ze worden aangesloten op een reserveaccu die 72 uur aan stroom levert indien de stroom volledig uitvalt. Het elektrische systeem is veilig, efficiënt en krachtig en kan worden gebruikt voor zowel comfortventilatie als rookafvoer. Het heeft de functies OPENEN-SLUITEN.
Volledig geopende lichtkoepel met rookafvoer en deflectoren

Lichtkoepel met rookafvoer

Afbeelding van lichtkoepel met rookafvoer

Lichtkoepel met rookafvoer

Accessoires voor comfortventilatie

Natuurlijke ventilatie draagt bij aan een gezond binnenklimaat; het zorgt voor voldoende zuurstof, wat het concentratievermogen en de productiviteit stimuleert.
Comfortventilatie kan met verschillende bedieningsopties worden geautomatiseerd. Bijvoorbeeld met sensoren die wind en/of regen detecteren en een bedieningseenheid die deze signalen verwerkt en vervolgens het ventilatiesysteem aanstuurt.
Dit biedt bescherming tegen slechte weersomstandigheden en/of zorgt voor een beter binnenklimaat.
Bij standaardgebruik kunnen een regen- en windsensor ervoor zorgen dat de lichtkoepel automatisch opent en sluit voordat er schade ontstaat. Door de sensoren te combineren met een slimme bedieningseenheid is het mogelijk om extra comfort te realiseren op basis van variabele parameters zoals tijd en temperatuur.
Regen- en windsensorset voor standaardgebruik

Regen- en windsensorset voor standaardgebruik

Intelligent gebouwbeheersysteem Smartcontrol

Regen- en windsensorset voor geavanceerde slimme bediening