Veiligheidssystemen voor lichtkoepels

Ons uitgebreide assortiment geteste veiligheidssystemen zorgt voor permanent veilige looproutes en werkplekken op het platte dak. Op deze manier wordt er voldaan aan wettelijke voorschriften en wordt de gezondheid van mensen die op het dak werken beschermd.

Valveiligheidsproducten

Bereikbare daklichten moeten conform het bouwbesluit inbraakwerend worden uitgevoerd. De Lichtkoepel Inbraakwerend en de lichtkoepel hybride zijn samengestelde producten die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (NEN 5096).