Wat is NEN-EN 17037?


Afbeelding interieur DSV hoofdkantoor met VELUX modulaire lichtstraten
Afbeelding interieur DSV hoofdkantoor met VELUX modulaire lichtstraten

De nieuwe Europese Norm NEN-EN 17037 gaat over daglicht in gebouwen. Deze norm werd eind 2018 gepubliceerd en is de eerste Europese norm die exclusief gaat over het ontwerpen van daglichttoetreding in gebouwen.

NEN-EN 17037 vervangt een lappendeken aan normen uit verschillende Europese landen of biedt een norm als er nog geen norm bestond.

Daglicht is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van gebruikers van een gebouw, het zorgt voor voldoende licht om taken uit te voeren en het creƫert een verbinding met de buitenwereld. Voldoende daglicht draagt ook bij aan energiebesparing, omdat er minder behoefte is aan kunstverlichting. Al deze factoren hebben geleid tot de publicatie van NEN-EN 17037.

E-book over de nieuwe daglichtnorm EN 17037

Wanneer wordt NEN-EN 17037 van kracht?

Het Bouwbesluit 2012 verwijst voor het berekenen van de equivalente daglichtoppervlakte naar de bepalingsmethode NEN 2057:2011. Het bouwbesluit geeft de minimale daglichtoppervlakte in m² aan, een kwantitatieve prestatie. Bepalingsmethode NEN-EN 17037 stuurt daarentegen op kwalitatieve prestaties door middel van het bepalen van daglichtfactoren. Aanvullende ambities voor de ontwerpparameters uitzicht, direct zonlicht en het voorkomen van verblinding zijn als informatief hoofdstuk aan de norm toegevoegd. Ook deze ontwerpparameters ontbreken in NEN 2057.

De Europese daglichtnorm NEN-EN 17037 voor het bepalen van daglicht is begin 2019 gepubliceerd. Om die reden  is door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) norm  NEN 2057 ingetrokken (dit is verplicht bij conflicterende EU-normen). Echter, blijft de bouwregelgeving nog waarschijnlijk tot 2021 naar deze door NEN ingetrokken norm verwijzen. Daarna zal de bouwregelgeving naar de Europese kwalitatieve bepalingsmethode verwijzen. De hoogte van de minimaal toe te passen daglichtfactoren zijn daarbij nog niet bepaald, de NEN EN geeft hiervoor informatief een daglichtfactor niveau van 2,1 aan.

Voor meer informatie over de inhoud van de norm, kunt u de volgende post lezen: Welke gebieden van daglichtontwerp vallen onder NEN-EN 17037?

Gerelateerde artikelen

VELUX modulaire lichtstraten met binnenzonwering

De nieuwe Europese norm voor werken met daglicht gaat over vier gebieden: daglichttoetreding, uitzicht naar buiten, toegang tot zonlicht, voorkomen van schittering.

Afbeelding interieur Glenpark Early Years met VELUX modulaire lichtstraten

De nieuwe Europese norm voor daglicht in gebouwen, NEN-EN 17037, is zo geschreven dat deze op elk soort gebouw kan worden toegepast.