Op welke gebouwtypen is NEN-EN 17037 van toepassing?


Afbeelding interieur Glenpark Early Years met VELUX modulaire lichtstraten
Glenpark Early Learning Centre met VELUX modulaire lichtstraten

De nieuwe Europese norm voor daglicht in gebouwen, NEN-EN 17037, is zo geschreven dat deze op elk soort gebouw kan worden toegepast.

Er worden verschillende ontwerpgebieden besproken in de norm en ontwerpers hebben de flexibiliteit om te kiezen welk prestatieniveau ze willen bereiken. Daarom kunnen binnenruimtes zo worden ontworpen, dat ze geschikt zijn voor de beoogde activiteiten.

Dat leidt ertoe dat de norm niet alleen geschikt is voor nieuwe gebouwen. Indien er sprake is van renovaties en/of het verbouwen van een bestaand pand, biedt NEN-EN 17037 de middelen om bestaande openingen te beoordelen wat betreft daglichttoetreding, zonlicht, schittering en uitzicht voor het beoogde gebruik, en informatie te verstrekken over de keuze voor andere bouwmaterialen.

E-book over de nieuwe daglichtnorm EN 17037

Verwijst NEN-EN 17037 naar bepaalde soorten gebouwen?

In hoofdstuk 5.3 wordt het beoordelen van blootstelling aan zonlicht besproken. Alleen in dit hoofdstuk wordt informatie verstrekt die over specifieke gebouwen gaat. Er staat dat op zijn minst één woonruimte in een pand, evenals ziekenhuiskamers en speelkamers van kinderdagverblijven, aan de minimale prestatie-eisen voor blootstelling aan daglicht moet voldoen.

Toegang tot zonlicht is over het algemeen wenselijk, maar te veel blootstelling kan schadelijk zijn voor gezondheid en welzijn. Dat zou ook leiden tot te veel zonnewarmte en onaangename binnentemperaturen. Met dit unieke voorbeeld van advies over specifieke gebouwen binnen NEN-EN 17037 wordt erkend dat in bepaalde situaties, gebouweigenaren een 'kalmere' ruimte nodig hebben die de gemiddelde of hoge daglichtniveaus juist niet bereikt.

Kinderen spelen onder een atrium met lichtstraten, Gebhardschule

Kinderen spelen onder een atrium met lichtstraten, Gebhardschule

Stelt NEN-EN 17037 specifieke eisen aan daglichtniveaus?

Als het gaat om daglichttoetreding noemt de norm alleen daglichtniveaus in de vorm van minimale, gemiddelde en hoge prestatieniveaus die onderdeel zijn van het document. De norm specificeert geen niveaus voor specifieke taken of gebouwsoorten.

Het minimumniveau van 300 lux wordt gebaseerd op verschillende onderzoeken. Dit wordt beschouwd als een geschikte verlichtingssterkte voor kantoorwerkzaamheden en het is onwaarschijnlijk dat er bij deze verlichtingssterkte kunstverlichting wordt aangedaan. De meeste ontwerpen houden 300 lux aan als drempel voor kunstverlichting.

De ontwerper is vrij om voor een hoger niveau te kiezen wanneer het gebruik van het gebouw dit vereist, en als dit wordt gespecificeerd volgens richtlijnen voor dat type gebouw.

VELUX Commercial specialiseert zich in daglichtoplossingen voor utiliteits- en industriële gebouwen. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe onze lichtstraten kunnen bijdragen aan daglicht in uw project, of lees meer over waarom deze norm is opgesteld.

Gerelateerde artikelen

Afbeelding interieur DSV hoofdkantoor met VELUX modulaire lichtstraten

De nieuwe Europese Norm NEN-EN 17037 gaat over daglicht in gebouwen. Deze norm werd eind 2018 gepubliceerd en is de eerste Europese norm die exclusief gaat over het ontwerpen van daglichttoetreding in gebouwen.

VELUX modulaire lichtstraten met binnenzonwering

De nieuwe Europese norm voor werken met daglicht gaat over vier gebieden: daglichttoetreding, uitzicht naar buiten, toegang tot zonlicht, voorkomen van schittering.